Публічний договір

page_border

Інтернет-магазину «kimberli.ua»

 

Цей Публічний договір (оферта) (далі по тесту - Договір), є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу готових ювелірних виробів виробництва ТОВ «КІМБЕРЛІ ДЖЕВЕЛРІ ХАУЗ», через Інтернет-магазин, що знаходиться на Інтернет-ресурсі з доменним ім'ям: http: // www.kimberli.com.ua або під індивідуальне замовлення, відповідно до ст. 6, 633, 634, 638, 641, 642 Цивільного кодексу України, беззастережним прийняттям умов якого вважається акцепт цього Договору.

Договір укладається між Вами (користувачем сайту http: // www.kimberli.com.ua, далі - Покупець), та

 Фізичною особою-підприємцем Юр Валерією Олегівною (надалі - Продавець), в рамках і на умовах, визначених в даному публічному договорі (надалі - Договір).

 

  1. Визначення в Договорі

 

1.1. Продавець - Фізична особа-підприємець Юр Валерія Олегівна, суб'єкт господарювання, який займається продажем ювелірних виробів виробництва ТОВ «КІМБЕРЛІ ДЖЕВЕЛРІ ХАУЗ» необмеженому колу осіб.

1.2. Акцепт - повне й беззастережне прийняття Покупцем пропозиції про придбання ювелірних виробів Продавця шляхом оформлення замовлення за допомогою Інтернет-магазину Виконавця і оплати вартості ювелірних виробів одним із способів, зазначених у даному Договорі.

1.3. Покупець - фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка прийняла пропозицію укладення цього Договору шляхом Акцепту його умов.

1.4. Ювелірні вироби - розміщення на сайті http: // www.kimberli.com.ua ювелірні вироби виробництва ТОВ «КІМБЕРЛІ ДЖЕВЕЛРІ ХАУЗ»із золота зі вставками з дорогоцінних і напівкоштовних каменів, гарячої емалі і / або без вставок (далі - Вироби).

1.5. Сайт (Інтернет-магазин, Інтернет-ресурс) - сукупність програмних і апаратних засобів з унікальною адресою в мережі Інтернет, а саме http://www.kimberli.com.ua разом з інформаційними ресурсами, що знаходяться в розпорядженні Продавця і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інших інформаційних послуг через мережу Інтернет.

1.6. Індивідуальне замовлення - це замовлення яке передбачає здійснення Покупцем замовлення Виробу який відсутній у наявності або в разі, якщо Покупець хоче змінити вже існуючу модель Виробу, або замовити новий Виріб з індивідуальними побажаннями.

1.7. Користувач - особа, яка будь-яким чином використовує інформацію Інтернет-ресурсу www.kimberli.com.ua.

                                                                    

  1. Загальні положення

                                                                                      

2.1. Даний Договір укладається між Продавцем і Покупцем в момент оформлення Покупцем замовлення через Інтернет-магазин. Факт укладання Договору підтверджується оплатою Покупцем замовленого ювелірного виробу одним із способів, визначених у даному Договорі. Договір, укладений Покупцем шляхом прийняття (акцепту) цієї публічної оферти, має юридичну силу відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України та є рівносильним договору, підписаному між ФОП Юр В.О. і Покупцем.

2.2. Покупець, при оформленні замовлення через Інтернет-магазин, зобов'язується надавати про себе повну і достовірну інформацію, а також підтверджує свою згоду з умовами даного Договору і зобов'язується сумлінно їх виконувати.

2.3. Покупці та інші Користувачі (особи, які яким-небудь чином використовують інформацію інтернет-ресурсу) Інтернет-ресурсу www.kimberli.com.ua, приймають, і зобов'язуються дотримуватися Правил користування інтернет-ресурсом, викладені в даному Договорі (надалі - Правила).

2.4. Надаючи свої персональні дані, Користувач дає згоду на їх обробку відповідно до чинного законодавства України, а також, дає згоду на отримання інформації (розсилок) від Продавця за допомогою електронної пошти або SMS-повідомлень на вказаний номер телефону при оформленні замовлення. Відповідальність за збір та зберігання даних зазначених в даному пункті є Продавець.

2.4.1. Метою збору і обробки персональних даних на Інтернет-ресурсі є підтримка комунікацій з Користувачами, в т.ч. надання Користувачам доступу до використання Інтернет-ресурсу, забезпечення можливості обробки замовлень Покупців, забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України (в тому числі з метою попередження та / або припинення незаконних і протиправних дій користувачів).

2.4.2. Продавець здійснює всі заходи, необхідні для захисту персональних даних користувачів від незаконної обробки, в тому числі від незаконного доступу до персональних даних, їх випадкової втрати або знищення.

2.4.3. Продавець надає доступ до персональних даних користувачів лише тим своїм працівникам і партнерам, яким ця інформація необхідна для забезпечення функціонування Інтернет-ресурсу та надання Користувачам можливості користуватися функціоналом Інтернет-ресурсу.

2.4.4. Продавець і Адміністрація Сайту не несе відповідальність за збір платіжними системами і їх модулями розміщеними на Сайті персональних даних та ідентифікаційних даних власників банківських карт.

                                                                   

  1. Правила користування Інтернет-ресурсом

 

3.1. Інтернет-ресурс містить об'єкти права інтелектуальної власності (в т.ч. об'єкти авторського права, знаки для товарів і послуг): фотографії, відеоматеріали, графічні зображення, музичні, звукові твори. Права на використання вмісту Інтернет-ресурсу (в т.ч. право на підбір, розташування, систематизацію та перетворення даних, що містяться на Інтернет-ресурсі, а також самі вихідні дані), крім випадків, окремо зазначених у змісті опублікованих на Інтернет-ресурсі матеріалів, належать Продавцю і ТОВ «КІМБЕРЛІ ДЖЕВЕЛРІ ХАУЗ».

3.2. Користувач має право копіювати (завантажувати, скачувати) з Інтернет-ресурсу матеріали тільки для особистого користування.

3.3. Поширення, опублікування або інше використання матеріалів Інтернет-ресурсу не допускається без посилання на Інтернет-ресурс.

3.4. У разі порушення пунктів 3.2., 3.3. даного Договору, Користувач несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

3.5. Користувач зобов'язується використовувати Інтернет-ресурс тільки в законних цілях.

3.6. Користувач зобов'язується не розміщувати на Інтернет-ресурсі матеріали які:

3.6.1. порушують законодавство України, та містять пропаганду наркоманії або куріння, погрози фізичною розправою, вбивством, насильством;

3.6.2. містять заклики до розпалювання релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, містять спроби розпалювання ворожнечі або заклики до насильства, заклики до повалення існуючого ладу, тероризму, екстремізму, а також інші матеріали, будь-яким чином порушують положення законодавства України;

3.6.3. ображають співробітників Продавця, адміністрацію Сайту;

3.6.4. містять погрози й образи, що носять характер непристойності, які дискредитують інших осіб, що порушують честь і гідність, права та охоронювані законом інтереси інших осіб, їх персональні дані, що містять перехід на особистості;

3.6.5. містять непотрібні адресату електронні послання, рекламні листи і т. п., що розсилаються окремими фірмами по Інтернету або електронною поштою (далі по тексту - спам);

3.6.6. які являють собою дублювання коментарів, безглузді коментарі, коментарі, що не відносяться до теми матеріалу.

3.7. Користувач, крім викладеного в п. 3.6., зобов'язується:

3.7.1. не використовувати Інтернет-ресурс для реклами або іншого стимулювання збуту будь-яких товарів і послуг;

3.7.2. не завантажувати і / або не розміщувати на Інтернет-ресурсі будь-які матеріали, що охороняються законодавством про інтелектуальну власність (в т.ч. авторським правом, законодавством про товарні знаки, промислові зразки), і інші охоронювані законодавством матеріали без отримання письмової згоди їх власника автора;

3.7.3. не розміщувати інформаційні матеріали Інтернет-ресурсу в будь-яких друкованих засобах масової інформації, друкованих збірниках без попередньої письмової згоди їх власника;

3.7.4. не розміщувати інформаційні матеріали Інтернет-ресурсу в будь-яких пошукових системах, базах даних, будь-яких електронних виданнях та збірниках (в т.ч. в мережі Інтернет).

3.8. Користувач погоджується з тим, що він несе одноосібну і повну відповідальність за порушення умов даних Правил. Користувач зобов'язується самостійно відшкодувати будь-які збитки Продавцю і іншим особам, що виникає внаслідок таких порушень.

3.9. Продавець не несе відповідальність за особисту думку, розміщену Користувачами на Інтернет-ресурсі.

3.10. Продавець має право заблокувати дії Користувача, що порушують вимоги даних Правил без пояснення причин такого блокування.

3.11. Продавець має право без попередження видалити інформацію, розміщену на Інтернет-ресурсі з порушенням вимог даних Правил.

3.12. З моменту порушення Покупцем вимог Правил зазначених в даному розділі, всі його замовлення вважаються анульованими

 

  1. Інформація про Вироби

 

4.1. Вироби - ювелірні вироби з золота зі вставками з дорогоцінних і напівкоштовних каменів, гарячої емалі і / або без вставок.

4.2. Всі Вироби мають опломбовані товарні ярлики, пробірні клейма України та паспорт Виробу.

4.3. Основні характеристики конкретного Виробу представлені на Сайті у вигляді фотографії Виробу із зазначенням його найменування, артикулу, металу, проби, ваги, вставок (при наявності) та іншої інформації.

4.4. Зазначена ціна Виробу може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.5. Колір металу, вага в каратах і характеристики вставок будь-якого Виробу може бути змінена на розсуд Покупця за допомогою оформлення індивідуального замовлення.

4.6. На запит Покупця Продавець може надати іншу інформацію, необхідну Покупцеві для прийняття рішення про покупку Виробу.

 

  1. Порядок оформлення Замовлення

 

5.1. Покупець може зробити Замовлення на будь-який Виріб, представлений на Сайті:

5.1.1. через менеджера Продавця за номером телефону, вказаним на Сайті, або замовивши зворотний дзвінок. При цьому, Покупець повинен надати менеджеру по телефону всю необхідну інформацію;

5.1.2. самостійно оформивши Замовлення через «Корзину» Сайту.

5.2. Для оформлення Замовлення через «Корзину» Сайту Покупець заповнює і відправляє Продавцю електронну форму Замовлення на Виріб.

5.3. Замовлення формується з усіх одиниць Виробів, які вибрав Покупець.

5.4. Порядок оформлення Замовлення:

5.4.1. Покупець заходить на Інтернет-ресурс www.kimberli.com.ua з метою отримання інформації про вироби, які пропонуються до продажу;

5.4.2. з переліку Виробів в каталозі Інтернет-ресурсу Покупець на власний розсуд вибирає Виріб, яке хоче замовити;

5.4.3. для замовлення Виробу Покупець натискає кнопку «Додати в корзину» (в кошику автоматично сформується повна інформація про замовлений виріб), переходить за посиланням в кошик, перевіряє правильність вибору Виробу і натискає кнопку «Оформити замовлення»;

5.4.4. після цього на екрані відобразиться форма замовлення з доданою автоматично інформацією про замовлений виріб, в яку Покупцеві необхідно ввести свої ім'я та прізвище, телефон, адресу доставки, е-mail, іншу необхідну додаткову інформацію, а також вибрати спосіб доставки, спосіб оплати і натиснути кнопку "Розмістити замовлення".

5.5. В результаті правильного виконання перерахованих дій Покупець оформить і направить Продавцю Замовлення на придбання Виробу, а також зможе здійснити оплату обраного Виробу.

5.6. У разі якщо Покупець виявив, що дані, вказані ним при оформленні Замовлення, містять помилку, він може повідомити про це Продавцю самостійно або дочекатися дзвінка менеджера.

5.7. Підтвердженням отримання Замовлення Продавцем є повідомлення, відправлене на вказаний Покупцем e-mail.

5.8. Після перевірки всіх параметрів Замовлення менеджер, який обробляє Замовлення, зв'язується з Покупцем за вказаною ним контактним телефоном для уточнення інформації та підтвердження Покупцем свого Замовлення. Після успішного підтвердження Замовлення, вибрані Покупцем Вироби резервуються під його Замовлення на два календарних дня і виставляється рахунок на їх оплату (у разі вибору варіанта оплати за рахунком). Терміни виконання Замовлення і варіанти доставки Виробів менеджер обговорює з Покупцем при підтвердженні Замовлення.

5.9. При зміні ціни Вироби, замовленого Покупцем, Продавець негайно інформує про це Покупця (по телефону або за допомогою електронної пошти) для підтвердження Замовлення або його анулювання. У разі неможливості зв'язатися з Покупцем, дане Замовлення вважається анульованим.

5.10. У разі відсутності в наявності Виробу, який хоче придбати Покупець або в разі, якщо Покупець хоче змінити вже існуючу модель Виробу, або замовити новий Виріб з індивідуальними побажаннями, оформлюється Індивідуальне замовлення Виробу. Для оформлення Індивідуального замовлення Виробу Покупцеві необхідно: - зв'язатися з менеджером Продавця за номером телефону, вказаним на Сайті, або замовивши зворотний дзвінок, або, - вибрати Виріб, натиснути кнопку «Відправити запит», потім вказати свої контактні дані та побажання до Виробу  і натиснути кнопку «Відправити». Індивідуальне замовлення передбачає передоплату в розмірі від 30% від загальної суми Замовлення.  Покупець вносить передоплату на розрахунковий рахунок Продавця. Термін виготовлення складає від 14 днів з дня, наступного за днем перерахування Покупцем авансу за Виріб. Остаточний розрахунок за Виріб відбувається протягом двох календарних днів після дати готовності Виробу, яку менеджер повідомляє Покупцеві по телефону або за допомогою електронної пошти. У разі відмови Покупця від Замовлення (несплати Замовлення протягом двох календарних днів після дати готовності Виробу), сума передоплати Покупцеві не повертається, а замовлення вважається анульованим.

5.11. Анулювати своє Замовлення Покупець може до моменту фактичної передачі йому Виробу, з урахуванням п. 6.6., П. 5.10. даного Договору, повідомивши про це менеджеру по телефону, вказаному на Сайті, або заявивши про це безпосередньо продавцеві магазину перед покупкою Виробу. Замовлення, також, анулюється, якщо Покупець не прийняв і не оплатив Виріб в обумовлений термін.

 

  1. Оплата Замовлення

 

6.1. Покупець може оплатити Замовлення наступними способами:

6.1.1. оплата готівкою - в магазині Продавця або кур'єру служби доставки (тільки для м. Київ);

6.1.2. оплата картами Visa / Mastercard рахунку, надісланого на контактний e-mail Покупця або за допомогою модулів платіжних систем на Сайті;

6.1.3. банківський платіж - оплата рахунку, відправленого на контактний e-mail Покупця, в будь-якому відділенні банку.

6.2. Вибір форми оплати здійснюється або при заповненні електронної форми Замовлення, або при уточненні замовлення менеджером Продавця по телефону.

6.3. Покупець оплачує Замовлення протягом двох календарних днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% передоплати.

6.4. Ціна Виробів оплачується тільки в національній валюті України гривні.

6.5. У момент передачі Виробу Покупцеві Продавець надає Покупцеві товарний чек і Паспорт Виробу, подарункову коробку і фірмовий пакет.

6.6. Якщо Покупець, до моменту передачі йому Вироби, висловив бажання анулювати своє Замовлення, перерахована передоплата Покупцеві; не повертається.

6.7. Порядок оплати індивідуального замовлення Виробу передбачений п.5.10 даного Договору.

 

  1. Доставка Замовлення

 

7.1. Продавець здійснює продаж Виробів через мережу ювелірних магазинів, зазначених на Сайті, на прилавках яких Покупець може побачити більшість Виробів, представлених на Сайті.

7.2. Доставка Виробів можлива шляхом самовивозу з магазинів Продавця, зазначених на Сайті, або замовлення кур'єрської доставки по Україні.

7.3. Для отримання замовленого Виробу Покупцеві необхідно в узгоджений з менеджером день прибути в обумовлений з менеджером ювелірний магазин, повідомити номер Замовлення, зазначений в електронній пошті, і отримати замовлений Виріб (якщо він вже був оплачений) / оформити покупку замовленого Виробу, або очікувати адресну доставку Виробу за вказаною Покупцем адресою.

7.4. Доставка замовленого Виробу проводиться в обумовлені з Покупцем терміни.

7.5. Доставка замовлення по Україні здійснюється за рахунок Продавця.

7.6. У разі якщо Покупець з яких-небудь причин не може в обумовлений день отримати замовлений Виріб за вказаною Покупцем адресою, він повинен завчасно (не менше ніж за 24 години) повідомити про це менеджера Продавця по телефону, вказаному на Сайті, а також узгодити можливий термін перенесення візиту або вибрати зміну способу доставки.

7.7. У разі кур'єрської доставки, моментом переходу права власності на Виріб до Покупця є момент передачі Виробу, що підтверджується підписанням товаросупровідних документів. При прийомі Виробу Покупець повинен уважно оглянути упаковку Виробу. При наявності дефектів упаковки, Покупець повинен скласти відповідний акт спільно з представником кур'єрської служби. Беручи Виріб і підписуючи товаросупровідні документи без зауважень, Покупець підтверджує відсутність дефектів Виробу.

7.8. Продавець не несе відповідальності за можливі затримки в доставці зважаючи на непередбачені обставини, що сталися не з вини Продавця, які неможливо було передбачити.

7.9. При доставці Виробів кур'єрською службою конкретний час доставки узгоджується безпосередньо з представником кур'єрської служби.  У разі якщо в обумовлений час і протягом 3 (трьох) календарних днів Продавцю і / або представникам кур'єрських служб не вдається зв'язатися з Покупцем по залишених ним координатам, Замовлення може бути скасоване і повернуте Продавцю. При цьому Замовлення анулюється Продавцем і перерахована передоплата Покупцеві, не повертається.

7.10. Доставка в АР Крим, Донецьку та Луганську області тимчасово не проводиться. 

 

  1. Умови повернення Виробів

 

8.1. Ювелірні вироби належної якості обміну та поверненню не підлягають.

8.2. У разі виявлення протягом двох років з дня покупки (що є терміном служби):

8.2.1. недоліків ювелірного Виробу, Покупець має право вимагати пропорційного зменшення ціни Виробу, безкоштовного усунення його недоліків в розумний строк або відшкодування витрат на усунення недоліків Виробу;

8.2.2. істотних недоліків ювелірного Виробу, які виникли з вини виробника (продавця), і, в разі необхідності, підтверджені висновком експертизи, Покупець має право в порядку і в терміни, встановлені законодавством, на підставі договору за своїм вибором вимагати від Продавця (виробника) розірвання договору і повернення сплаченої за Виріб суми або заміни виробу на аналогічний з числа наявних товарів.

8.3. Зазначені вимоги Покупця зазначені в підпунктах 8.2.1. і 8.2.2. пункту 8.2. даного Договору не підлягають задоволенню, якщо недоліки Виробів виникли в результаті порушення Покупцем правил користування Виробом або його зберігання.

8.4. Передбачені пунктом 8.2. даного Договору поняття розглядаються, а вимоги Покупця задовольняються відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» та з Правилами торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб'єктам господарювання на право власності, затвердженими постановою КМУ від 4 червня 1998 № 802 (в редакції постанови КМУ від 25 січня 2017 р № 41. 

 

  1. Інші умови

 

9.1. Даний Договір та Інтернет-ресурс можуть бути повністю або частково змінені Продавцем в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Договору, зміст Інтернет-ресурсу вступають в силу з моменту їх опублікування.

9.2. Будь-які спори, що виникають з умов даного Договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, спір передається на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

9.3. У разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), Продавець і Покупець звільняються від відповідальності за невиконання / неналежне виконання умов даного Договору. Під обставинами непереборної сили маються на увазі події, які мають надзвичайний, незворотний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню даного Договору, настання яких сторони не могли передбачити. Посилаючись на дію обставин непереборної сили, Продавець і Покупець повинні протягом одного календарного дня за допомогою електронної пошти або телефонного дзвінка повідомити іншу сторону про настання таких обставин та про їх наслідки.

9.4. Продавець може в будь-який час вносити зміни до асортименту Виробів на Сайті, а також в ціни на такі Вироби і інформацію про них на Інтернет-ресурсі, достовірної вважається інформація про товар підтверджена менеджером в порядку передбаченому п. 5.8. даного Договору

9.4. Продавець не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість роботи Інтернет-ресурсу і зобов'язується докладати усіх розумних зусиль і заходів з метою недопущення цього і усунення виниклих проблем.

 

  1. Реквізити Продавця

Фізична особа-підприємець

Юр Валерія Олегівна  
РНОКПП: 3421500028 
IBAN: UA463052990000026000046230837

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299
07501, Київська обл., Броварський р-н,

смт Баришівка, пров. Поштовий, буд. 10